Kvist.png

Skogsförvaltning

Om tiden inte räcker till för er så hjälper vi till med skogsförvaltning och skötsel av delar eller hela skogsfastigheten.

Utifrån skogsägarens visioner och mål görs en åtgärdsplan för varje år som genomförs och redovisas.

Det är alltid skogsägaren som bestämmer vilka åtgärder som utförs och tidpunkter för genomförandet. Vi föreslår och genomför men skogsägaren bestämmer.

Vi sammanställer, dokumenterar, gör uppföljningar och redovisar årligen samtliga åtgärder.

Vi gör en årlig ekomomisk redovisning.

Vi har en årlig avstämning med redovisning av åtgärder och ekonomi. Vid avstämningen planerars nästa års åtgärdsplan.

Alla åtgärder utförs miljömässigt enligt FSC och PEFC natur-och kulturmiljövård.

   

Telefon 0706 97 74 14                 E-post: esbjorn@hskab.se                HälsingeSkogsKonsult AB    Hofra 130   820 60 Delsbo 

©2013 Hälsinge Skogskonsult AB