Kvist.png

Om oss

Esbjörn Färlin äger och driver HälsingeSkogsKonsultAB

Esbjörn Färlin är utbildad Lantmästare med vidareutbildning

i ekonomi och skogskunskap.

Esbjörn Färlin har i över 30 år drivit ett kombinerat  lantbruksföretag bestående av lantbruk med djurproduktion och skogsbruk.

Efter en produktionsomläggning och ökande rådgivningsarbete

startades HälsingeSkogsKonsultAB 2009.

Arbetet utförs enligt Grönt kort i skogen

Skogscertifierade för natur-och kulturvård enligt PEFC

          PEFC_Logo.jpgfsc-logo.jpg

Esbjoern.JPG
   

Telefon 0706 97 74 14                 E-post: esbjorn@hskab.se                HälsingeSkogsKonsult AB    Hofra 130   820 60 Delsbo 

©2013 Hälsinge Skogskonsult AB