Kvist.png

Kunskap är viktigt

Att fråga någon om råd ger kunskap!

Vi ger råd för skogsfastigheten om skogsskötsel och ekonomiska frågor.

Rådgivning för markberedning, plantering, röjning, gallring och slutavverkning.

Rådgivning om olika upphandlingar av tjänster för åtgärder och försäljning.

   

Telefon 0706 97 74 14                 E-post: esbjorn@hskab.se                HälsingeSkogsKonsult AB    Hofra 130   820 60 Delsbo 

©2013 Hälsinge Skogskonsult AB