Kvist.png

Sammanställning

Vi kan leverera olika sammanställningar såsom:

- Försättsblad

- Sammanställning

- Fördelning Åldersklass

- Fördelning Huggningsklass

- Fördelning Målklass

- Avverkning-Tillväxt

- Skogsvårdsåtgärder

- Åtgärdsöversikt

- Avdelningsbeskrivning

pcskog_logo.jpgECskog_logo.png

   

Telefon 0706 97 74 14                 E-post: esbjorn@hskab.se                HälsingeSkogsKonsult AB    Hofra 130   820 60 Delsbo 

©2013 Hälsinge Skogskonsult AB