Kvist.png

Tjänster för skogsskötsel

Vi åtar oss allt ifrån enstaka åtgärder till större projekt som kan innehålla flera olika skogsåtgärder för er skogsfastighet.

Vi förmedlar kontakter med skogsentreprenörer för alla åtgärder såsom markberedning, plantering, röjning, gallring och föryngringsavverkning.

 

Vi kan även sköta upphandling av  utförande och redovisning av de planerade och utförda åtgärderna.

Vi sköter uppföljning av gjorda åtgärder som t ex plantinventering, röjningsuppföljning, grundytekontroll vid gallring.

Vi sköter ekonomisk rådgivning och dess uppföljning.

   

Telefon 0706 97 74 14                 E-post: esbjorn@hskab.se                HälsingeSkogsKonsult AB    Hofra 130   820 60 Delsbo 

©2013 Hälsinge Skogskonsult AB