Kvist.png

Temakartor

Ett stort urval av temakartor kan väljas som

- Huggningsklass

- Åldersfördelning

- Åtgärder

- Virkesförråd

- Gallringsprioritet

- Utförda åtgärder

- Gödslingsprioritet

pcskog_logo.jpgECskog_logo.png

   

Telefon 0706 97 74 14                 E-post: esbjorn@hskab.se                HälsingeSkogsKonsult AB    Hofra 130   820 60 Delsbo 

©2013 Hälsinge Skogskonsult AB